O fundacji

Nasza misja

Fundacja „Adrenaline.pl – zdrowie poprzez sport” powstała w 2019 roku z inicjatywy założycieli firmy Adrenaline.pl, Państwa Marka i Urszuli Ławczyńskich. Misją Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności sportowej, kulturalnej i oświatowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Intencją fundatorów była działalność na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez wsparcie, promocję i animację społeczną oraz zwiększenie poziomu edukacji prozdrowotnej. Dążymy do partnerstwa z administracją publiczną, biznesem i lokalnymi społecznościami, dbamy również o promocję idei wolontariatu. W miarę rozwoju naszej organizacji, planujemy rozszerzenie działań na kolejne obszary, takie jak zwiększanie dostępu społeczeństwa do obiektów sportowych, czy działania wspierające sportowców po zakończeniu kariery.

Wesprzyj nas!

Cele fundacji

Celami Fundacji są przede wszystkim:

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • Organizowanie i wspieranie inicjatyw związanych z promowaniem kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia
 • Rozwijanie zainteresowań społecznych związanych ze sportem
 • Propagowanie przez sport zdrowego trybu życia
 • Aktywizacja społeczności lokalnych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie kampanii i akcji społecznych
 • Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu
 • Organizowanie różnorodnych form aktywności fizycznej, w tym organizowanie zawodów, turniejów i obozów sportowych
 • Organizowanie imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych
 • Promowanie i wspieranie zdrowego i aktywnego trybu życia
 • Działania na rzecz promocji kultury fizycznej

Władze Fundacji

Marek Ławczyński

Prezes

Urszula Ławczyńska

Wiceprezes

Klaudia Ławczyńska

Wiceprezes