Fundacja Adrenaline.pl – zdrowie poprzez sport rozpoczyna swoją działalność!

Fundacja Adrenaline.pl – zdrowie poprzez sport rozpoczyna działalność!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Fundacja Adrenaline.pl – zdrowie poprzez sport oficjalnie rozpoczyna swoją działalność! Siedzibą organizacji jest miasto Olsztyn i tutaj też rozpoczniemy nasze działania, jesteśmy jednak bardzo ambitni więc w niedalekiej przyszłości wypatrujcie naszych akcji w całym kraju. Zaczynamy, przez sport po zdrowie!

Fundacja „Adrenaline.pl – zdrowie poprzez sport” powstała w 2019 roku z inicjatywy założycieli firmy Adrenaline.pl, Państwa Marka i Urszuli Ławczyńskich. Misją Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności sportowej, kulturalnej i oświatowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Intencją fundatorów była działalność na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez wsparcie, promocję i animację społeczną oraz zwiększenie poziomu edukacji prozdrowotnej. Dążymy do partnerstwa z administracją publiczną, biznesem i lokalnymi społecznościami, dbamy również o promocję idei wolontariatu. W miarę rozwoju naszej organizacji, planujemy rozszerzenie działań na kolejne obszary, takie jak zwiększanie dostępu społeczeństwa do obiektów sportowych, czy działania wspierające sportowców po zakończeniu kariery.