FUNDACJA ADRENALINE.PL

zdrowie poprzez sport

Nasze cele

Społeczność

Rozwijanie sportowych zainteresowań społeczeństwa.

Sport

Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu.

Zdrowie

Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

Nasza misja

Fundacja „Adrenaline.pl – zdrowie poprzez sport” powstała w 2019 roku z inicjatywy założycieli firmy Adrenaline.pl, Państwa Marka i Urszuli Ławczyńskich. Misją Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalności sportowej, kulturalnej i oświatowej oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Intencją fundatorów była działalność na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez wsparcie, promocję i animację społeczną oraz zwiększenie poziomu edukacji prozdrowotnej. Dążymy do partnerstwa z administracją publiczną, biznesem i lokalnymi społecznościami, dbamy również o promocję idei wolontariatu. W miarę rozwoju naszej organizacji, planujemy rozszerzenie działań na kolejne obszary, takie jak zwiększanie dostępu społeczeństwa do obiektów sportowych, czy działania wspierające sportowców po zakończeniu kariery.

Wesprzyj nas!

13

Wolontariusze

9999

Pomysły

100

Zaangażowanie

0

Wątpliwości

Aktualnosci